Rasûlullah [s.a.v.]

Digital Âsitane

Digital Ashâb

Digital Mürşid

Digital Murabıt

Digital  Sufi

Digital Ziyaret

Digital Sanat

Tasavvuf  Literatürü

{ Buradasınız }

Sufî Forum

 

TasavvufPortalıHaritası

Hakkani

1  2  3  4  5 

 6  7  8 9 10 

1112 13 14 15 

1617 18 19 20 

2122 23 24 25 

2627 28 29 30 

3132 33 34 35 

3637 38 39 40

Sohbetler

 

WEBSİTE  İÇERİĞİ'nden

SEÇMELER...

 

Rasulullah

(S.a.v. ) Kronolojisi

 

Hz. Fatımatuz-Zehra ( R.A. )

 

Şehidler Efendisi : Hz. Hamza (R.A.)

 

Ashâb-ı Suffa

 

Bilal-i Habeşî

( R.A. )

 

Ebuzer-i Gifarî

( R.A. )

 

İmam-ı A'zâm Ebu Hanife

( K.S. )

 

Tasavvuf Yollarının Pîrleri

 

"Su Üstüne Yazı Yazmak"

 

"Gariblerin Kitabı"

 

Karadut Ağacı Kurumasın !..

  

AKADEMİK   TASAVVUF  YAZILARI

TASAVVUF     LİTERATÜRÜ

Tasavvuf&Sufiler websitemizin bu kısmında sade bir alt yapı ile Tasavvuf Literatürü'nün önemli bazı metinlerine yer vereceğiz.  Bu metinleri sunmaktan maksadımız konuyla ilgili herkesin en azından ismen bildiği bazı kalemlerin tasavvufi literatürde değeri kanıtlanmış eserlerine bir arada, kolayca ulaşılabilecekleri literal bir kaynak oluşturmaktır.

Akademik düzeyde tasavvuf ile ilgilenen ilim erbabına bir çağrımızı da dile getirmek istiyoruz: Elinizde yazı olarak mevcut olan ve bu sayfalarda yer almasını istediğiniz önemli makaleleleri  *.doc (MS WORD) formatında tasavvufvesufiler@yahoo.com adresimize gönderdiğiniz takdirde değerlendirilecektir. Ayrıca web üzerinde bulunan önemli makale ve yazıların linklerini gönderecek herkes bu sayfaların zenginleşmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Bu çağrımıza icabet ederek değerli inceleme ve araştırmalarının websitemizde yayınına muvafakat veren ülkemizin saygın  ilim erbabından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Doç. Dr. Hülya Küçük ; Doç. Dr. Necdet Tosun ve Doç. Dr. İbrahim Maraş başta olmak üzere tüm ilim ve kalem erbabına "ilme talib olanlar"a  'vekaleten'  aleni  teşekkürü bir borç biliriz.

Tasavvuf & Sufiler

 

***

TASAVVUFİ   LİTERATÜR'den Seçmeler

Editorial Notlar

  Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü : Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (seçmeler)

 Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak ; İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar -Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış-

Prof. Dr.  Sönmez  KUTLU: İmam  MATURİDÎ - Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle -

 Doç.Dr. Hülya Küçük : Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : Şeyh Zeynullah Rasûlî (1833-1917)

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Tasavvuf"a Bakışı

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Kadın" Değerlendirmesi  

Doç. Dr. İbrahim Maraş :" İlk Müslime Kadı"  Muhlise Bubi (1869-1937) ve Sovyet Rejimi 

Doç. Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre 

 Doç. Dr. Necdet Tosun :Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç : Sûfî Şiirinin Poetikası

Prof. Dr. Abdulhakim Yüce: Kozmik Yetki : TASARRUF

  Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman : Yesevilik  Araştırmalarının  Sorunları...

 Dr. Nadirhan Hasan : Hüdâyî’nin “Tarîkatnâme” Ve Hazînî’nin “Cevâhırul-Ebrâr” İsimli Eserlerinde Tarîkat Âdâbı 

Prof. Dr. Metin İzeti : ARNAVUT TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HOCA AHMED YESEVİ’NİN ETKİSİ

 Prof Dr. M. Nazif Şehranî'den  Vildan Serin:  Orta Asya ve  Sovyetler Dönemi Uygulamaları

 Dr. Hayati Bice : Yesevi'nin "Tengri"si

 Dr. Hayati Bice : "İslamofobi" Otopsisi

 

TASAVVUFUN  KLASİK  KAYNAKLARI

 Yesevi'den Aktarım; Dr. Hayati BİCE : Divan-ı Hikmet

 Hazini'den Prof. Dr. Cihan OKUYUCU : Cevahir'ül-Ebrar (Seçmeler)

 Dr. Necdet TOSUN : Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: MİR’ÂTܒL-KULÛB (tam)

 Muhammed Zahid KOTKU [ K. S. ] : Risale - i  Hâlidiyye

 Muhammed Şemseddin Nuri NAKŞBENDİ [ K. S. ] : MİFTAH'UL-KULÛB  (tam)

 Ömer Ziyâuddîn DAĞISTÂNÎ [ K. S. ]: Tasavvuf ve tarikatlarla ilgili FETVALAR  (tam)

REŞÂHÂT min AYNU'L-HAYAT : Mevlânâ SÂFİ Ali Bin Hüseyn [ K.S. ]  (tam)

SEB’U’L-ESRAR FÎ-MEDARİCİ’L-AHYAR : Muhammed MASUM ÖMERİ [K.S.]

Seyyid  Abdülhakim Arvasi [K.S.]: TASAVVUF  BAHÇELERİ (tam)

Seyyid Cemaleddin GAZİKUMUKÎ [K.S.] : EL-ÂDÂBU'L-MARZİYYE Fİ'T-TARİKATİ'N-NAKŞBENDİYYE  (tam)

 Hasan Burkay : Ali Usta'nın Hatıratı

 

SUFÎ DERGİ

Doç.Dr. İbrahim MARAŞ

Doç.Dr. Necdet TOSUN

Doç.Dr. Mehmet RIHTIM

Dr. Zafer ERGİNLİ

Doç. Dr. Kazım Yoldaş

Doç. Dr. Ahmed YILDIRIM

Dr. Mustafa BAHADIROĞLU

Dr. Ahmed Cahid HAKSEVER

 

***

 

...Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum Açıldı...

 

Türkiye'nin  " En Özgür  ve  En Özgün "  Tasavvuf  Platformu

 

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 


 

| SUFÎ Forum | İslam | Teori | Pratik Editörden   Sunum  |  Yenilikler  |  Sohbetler  |  Literatür Linkler | Haber Site Haritası