Rasûlullah [s.a.v.]

Digital Ashâb

Digital Âsitane

Digital Mürşid

Digital  Sufi

Digital Murabıt

Digital Ziyaret

Digital Sanat

Tasavvuf Literatürü

TasavvufPortalıHaritası

Hakkani

1  2  3  4  5 

 6  7  8 9 10 

1112 13 14 15 

1617 18 19 20 

2122 23 24 25 

2627 28 29 30 

3132 33 34 35 

3637 38 39 40

Sohbetler

 

WEBSİTE  İÇERİĞİ'nden

SEÇMELER...

 

Rasulullah

(S.a.v. ) Kronolojisi

 

Hz. Fatımatuz-Zehra ( R.A. )

 

Şehidler Efendisi : Hz. Hamza (R.A.)

 

Ashâb-ı Suffa

 

Bilal-i Habeşî

( R.A. )

 

Ebuzer-i Gifarî

( R.A. )

 

İmam-ı A'zâm Ebu Hanife

( K.S. )

 

Tasavvuf Yollarının Pîrleri

 

"Su Üstüne Yazı Yazmak"

 

"Gariblerin Kitabı"

 

Karadut Ağacı Kurumasın !..

 

 ASHAB-I KİRÂM

Resulullah (sav) ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda: "Burada oturup yatsıyı da O'nunla birlikte kılsak" dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve: "Hala burada mısınız?" buyurdular. "Evet!" dedik. "İyi yapmışsınız!" buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu: "Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi, vaadedilen şey semaya gelir. Ben de Ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi, onlara vaadedilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaadedilen şey gelir."

Ravi Ebu Musa (r.a.)

Kaynak:Müslim, Fedailu's-Sahabe 207, (2531)

 

bullet Aşere-i Mübeşşere

 

Ehl-i Sünnet bakış açısına göre İslâm Peygamberi Rasulullah (s.a.v.) tarafından sağlıklarında cennetle müjdelenmiş -cennete girecekleri Allah tarafından vaad edilmiş- on kişi...

HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN

bullet

1.Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.}

bullet

2.Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.}

bullet

3.Osman-ı Zinnureyn bin Affan {R.A.}

bullet

4.Aliyyul Murteza bin Ebu Talib{K.V.}

 

 

bullet 5.Talha bin Ubeydullah
bullet 6.Zübeyr bin Avvam
bullet 7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
bullet 8.Abdurrahman bin Avf
bullet 9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
bullet 10.Said bin Zeyd

 

Şehidler Efendisi : Hz. Esedullah Hamza { Razıallahu Anh }

 

 

Ashab-ı Suffa

 

bullet

Bilal-i Habeşî{R.A.}

bullet

Selmân-ı Farisî{R.A.}

bullet

Enes bin Malik{R.A.}

bullet

Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}

bullet

Abdullah bin Mesud{R.A.}

bullet

Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}

bullet

Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}

bullet

Ammar bin Yâsir{R.A.}

bullet

Muaz Bin Cebel {R.A:}

bullet

Ebud-Derda{R.A.}

bullet

Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}

bullet

Mikdad bin Esved{R.A.}

bullet

Halid bin Velid{R.A.}

bullet

Mus'ab bin Umeyr{R.A.}

bullet

Usame bin Zeyd{R.A.}

bullet

Erkam{R.A.}

ASHÂBIN ZAHİDLERİ

Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetimde ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekr'dir. Onlar içinde Allah'ın emri hususunda en çok titiz olanı Ömer'dir. Haya cihetiyle en şiddetli olanı Osman'dır. (Davalarda) en isabetli hüküm vereni Ali'dir. Helal ve haramı en iyi bileni Muaz İbnu Cebel'dir, Feraizi en iyi bilen Zeyd İbnu Sabit'tir. Kur'an okumasını en iyi bileni Ubey İbnu Ka'b'dır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah'dır. Ebu Zerr'den daha doğru sözlü olan birini ne gök gölgeledi, ne de yer taşıdı. O, verada Hz. İsa aleyhisselam gibiydi. Hz. Ömer (ra) (hased etmişçesine): "Yani biz bu hasletin onda olduğunu kabul edecek miyiz?" dedi. Resulullah (sav): "Evet Bu hasletleri onda var bilin!" buyurdular.

Ravi (r.a.):Enes

Kaynak:Tirmizi, Menakıb (3793, 3794)

Yeryüzünün İlk Müslümanları

Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra "iki'ye uyun" dedi ve Ebu Bekr ile Ömer'e işaret etti. (Sözlerine devam ederek): "Ammar'ın davranışlarını örnek alın. İbnu Mes'ud ne söylemişse tasdik edin" buyurdu.

Ravi (r.a.):Huzeyfe

Kaynak:Tirmizi, Menakıb, (3804)

 

 

 

***

 

...Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum Açıldı...

 

Türkiye'nin  " En Özgür  ve  En Özgün "  Tasavvuf  Platformu

 

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

| SUFÎ Forum | İslam | Teori | Pratik Editörden   Sunum  |  Yenilikler  |  Sohbetler  |  Literatür Linkler | Haber Site Haritası