Rasûlullah [s.a.v.]

Digital Ashâb

Digital Âsitane

Digital Mürşid

Digital  Sufi

Digital Murabıt

Digital Ziyaret

Digital Sanat

Tasavvuf Literatürü

Tasavvuf

Portalı

Haritası

Hakkani

1  2  3  4  5 

 6  7  8 9 10 

1112 13 14 15 

1617 18 19 20 

2122 23 24 25 

2627 28 29 30 

3132 33 34 35 

3637 38 39 40

Sohbetler

 

WEBSİTE  İÇERİĞİ'nden

SEÇMELER...

 

Rasulullah

(S.a.v. ) Kronolojisi

 

Hz. Fatımatuz-Zehra ( R.A. )

 

Şehidler Efendisi : Hz. Hamza (R.A.)

 

Ashâb-ı Suffa

 

Bilal-i Habeşî

( R.A. )

 

Ebuzer-i Gifarî

( R.A. )

 

İmam-ı A'zâm Ebu Hanife

( K.S. )

 

Tasavvuf Yollarının Pîrleri

 

"Su Üstüne Yazı Yazmak"

 

"Gariblerin Kitabı"

 

Karadut Ağacı Kurumasın !..

 

EDİTÖR NOTLARI

"Her dem yeniden doğarız..." diyen ustamız Yunus'un sözlerine uygun olarak yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız. İlk editörial notumuzda "İslam'ı yaşama sanatı" olarak tanımladığımız tasavvuf konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağı inancı ile yeniden "merhaba"...

 

TASAVVUF & SUFİLER'İN  WEB  SERÜVENİ DEVAM EDİYOR

 

"TASAVVUF & SUFİLER" adını verdiğimiz bu websitesini oluşturma fikri ilk kez 1999  yılı boyunca dalnet#sufism kanalında yapılan sohbetlerde oluştu. Sohbetlerimiz esnasında sorulan her soruya anında kaynak göstererek cevap vermenin güçlüğü, dahası  sohbetlerin yararlı olması için "nisyan ile malul" zihinlerden irticali aktarılan bilgilerin   ve menkıbelerin hem  internet üzerinde iletişimin gereği hem de zaman -mekan kısıtlamaları nedeniyle yarıda kesilmesi, yetersiz kalması "tasavvuf etrafında" bir başvuru kaynağı olarak sağlam verilerin yer alacağı bir websitesinin gerekliliğini gösterdi.

İnternette bir süre -özellikle belli konu etrafında yoğunlaşarak - surf   yapan herkes bir süre sonra sayfaların pekçoğunun birçok siteden kopyalanma suretiyle bir araya getirildiğini farketmiştir. Bir noktada webin karakteri gereği "engellenemez" olan bu durum bir noktada da giderek bir bıkkınlığa ve tıkanmağa yol açma tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Aslında webe bir "şey" koyan herkes bu veriyi genel kullanıma açtığını zımnen ilan etmiş olmaktadır. Websitemizin sayfalarını detaylı olarak ve diğer tasavvuf siteleri ile kıyaslayabilecek kadar bu konu etrafında yoğunlaşmış şekilde inceleyen bazı okurlar sayfalarımız arasında "ilk kez" nete konulan veriler ile karşılaştıkları içeren anlamlı mesajlarını bize iletmektedirler. Bu durum bizim için "yapılanın boşa olmadığı" duygusunu oluşturması ile bir teşvik unsurudur.

Websitemizde yer alan sayfalardan Hoca Ahmed Yesevi , Divan-ı Hikmet , Abdullah Dağıstani, Şerafeddin Dağıstani, Necmüddin Kübra, Ümmi Sinan, Küçük Hüseyin Ankaravi, Dr. Münir Derman ... sayfaları yerli-yabancı tüm websiteleri arasında ilk kez yayınlanmıştı. Abdulkadir Geylani, Yusuf Hemedani, Bahauddin Nakşbend , Mesnevi-i Şerif, Sadreddin Konevi, Eşrefoğlu Rumi, Şeyh Şamil, Abdulkadir es-Sufi, S.Hüseyin Nasr... hakkındaki sayfalarımız ise Türkçe  içerik yönünden   yayınlandıkları tarihte webdeki en kapsamlı sayfaları içermekte idi dersek hiç de iddialı konuşulmuş olunmaz.

Websitesinde 1 Temmuz 2000 tarihinde Hoca Ahmed Yesevi (K.S.)'nin tarihi ve  ölümsüz eseri Divan-ı Hikmet'in tamamı orijinal metin olarak ve bugünkü Türkçe'ye aktarılmış şekliyle internette yer almış olması dahi tek başına  yeterli bir itminan vesilesi idi. ( Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyiz: Divan-ı Hikmet'in bugünkü Türkçe'de anlam metinlerini kopyalayanlar bunu bir kitap olarak basma fırsatçılığına da başvurdular. Ona da "eyvallah !.. )

Tasavvuf&Sufiler Websitesinin sanal alemdeki seçkin yerini 2002 yılında "keşf" ve tesbit eden ve bugün artık bir belge niteliğini taşıyan İbrahim Baz imzalı "Sanal Alemde Tasavvuf" yazısını dikkatinize sunarız. İbrahim Baz, ilim dünyasında saygın bir yer edinen  Tasavvuf adlı akademik dergideki bu yazısında websitemizi "tasavvuf hakkındaki Türkçe sitelerin en kapsamlısı" olarak değerlendirmişti.

İlk mektublarımızdan birisinde "Bazı ziyaretçilerimiz tasavvufi bir geleneğe intisab hakkında yol göstermemizi rica etmektedirler. Websitemizin tesis edilme maksadı açısından bu tür arzuları yerine getirmemiz imkansızdır."  Bu tür bir arzusu olan kardeşlerimiz hakkında temenni ve duamız manevi kemal yolunda niyetlerine muvafık bir vesileye ermeleridir. Tasavvufi kemal taliblerine  websitemizin tek tavsiyesi "bilmeden bulmanın" , "bulmadan olmanın" çok güç olduğundan "bilmeyi" sağlayacak herşeyi bulabileceğiniz sitemizin özellikle teorik sayfalarını dikkatle incelemeleridir.

...Demiştik ; hala da öyledir!...

Fakat websitemizin dikkatli takipçilerinin 1 yıldır farkında oldukları bir yeni çığıra buradan da işaret etmek isteriz.

2009 yılı başlarından bu yana websitemize tasavvuf tarihinde ayrıcalıklı bir yer kazandıran "ONLINE BİAT" sayfalarımız da tasavvufi irşadın bir yepyeni bir sayfası olarak yerini koruyor. Hz. Şeyh M. Nazım Kıbrısî el-Hakkani'ye ait bu tasavvufi içtihadın yansımalarından somut bir örneği yansıtan Prof. Dr. Tayfun Atay'ın "ilginç yazısı"nı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Okuduğunuz bu not "TASAVVUF &  SUFİLER" abonelerine yazılan en son açık mektub.

(Zaten tüm websitesi aslında tasavvuf sevdalılarına yazılmış anonim bir mektubdu desek hata olmaz.)

Söylenecek çok şey var, âlem-i mânâdan müjdelenecek çok gelişmeler var  daha...

Yolculuk - hamd alemlerin Rabb'ine - devam etmektedir. Bu yolun her  yeni durağında kervan yeni unsurlarla zenginleşerek  maksuda doğru ezelden ebede sürecek yolculuğuna devam edecektir.

Fikir ve önerileri ile bu sayfaların oluşumuna katkıda bulunmuş olan tüm tasavvuf yolcularına seyr ü süluklarında muvaffakiyet diler , nice manevi fethlere vasıl olmalarını niyaz ederiz.

Allah bes, baki heves...

Tevfik Allah'dan...Azze ve Celle.

 

 

(*) İbrahim BAZ: Sanal Alemde Tasavvuf ; Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 147-156

 

Editorial Arşiv

1     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

...Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum Açıldı...

 

Türkiye'nin  " En Özgür  ve  En Özgün "  Tasavvuf  Platformu

 

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız...

 

 

 

 

| SUFÎ Forum | İslam | Teori | Pratik Editörden   Sunum  |  Yenilikler  |  Sohbetler  |  Literatür Linkler | Haber Site Haritası