TASAVVUFA  DAİR   ...

Tasavvuf Portalı

Digital Ashab  {Buradasınız}

Digital Âsitane

Digital Mürşid

Digital Murabıt

Digital  Sufi

Digital Ziyaret

Digital Sanat

Tasavvuf  Literatürü

 

 

Tasavvuf Portalı Haritası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/07

 Tasavvuf & Sufiler  âsitanesi tasavvuf.info adresinde yayında...

DİGİTAL   MÜRŞİD

Hazret-İ   PÎr 

Seyyİd  Hasan   Hüsameddİn   Uşşâkî

[K.S]

( 1473,Buhara - 1593,Konya-İstanbul )

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) Hazretleri tasavvufun, Halvetiyye kolunun Uşşâkî şubesinin kurucusudur. Esas adı Hasan lakabı Hüsameddin (Dinin keskin kılıcı) dır. H.880( M.1473 ) yılında Buhara'da ( Özbekistan ) dünyaya gelmiştir. Hacı Teberrük adında bir tüccarın oğludur. Soyu İmam-ı Hasan (r.a.), Hz. Ali (k.v.) ve Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimize ulaşır.

           İslâmî ve tasavvufi ilim tahsilini babasının nezaret ve himayesinde tamamlamıştır. Gençliğin de tasavvufun Kübreviyye yolunun Nurbahşiyye kolunda manevi yönden ilerleyerek fazilet ve irfan sahibi kâmil bir zat olmuştur. Babasının vefâtı Pir Hazretlerini son derece üzmüş ve böyle acılı bir halde iken gördüğü bir rüya üzerine ticarethanesini ve mal varlığını kardeşi Mehmed Çelebi'ye bağışlayarak  Erzincan'a gitmiştir. Burada İslâm ve Tasavvuf alimi (Mürşid-i Kâmil) Emir Ahmed Semerkandi hazretlerine ilim öğrenmek üzere talebe olmuştur. Hazret-i Pir'in İslâm ve tasavvuf ilmine karşı olan aşkı ve mürşidine olan bağlılığı nedeniyle kendisine, mürşidi tarafından Tasavvufun Halvetiyye kolundan hilafetname  verilmiştir. Daha sonra İslâmî ve tasavvufî ilimleri öğretmek amacıyla Uşşâk şehrine gönderilmiştir.

Hazret-i Pir, hocası Emir Ahmed Semerkandî Hazretlerinin vefatından sonra İslâmî ve tasavvufî ilimleri öğretme ve yayma görevini üstlenmiştir. Pir hazretleri  padişah II. Selimin oğlu şehzade Murad'a padişah olacağına dair bir müjde vermiştir. III. Murad padişah olduktan sonra Pir Hazretlerini ısrarla İstanbul'a davet etmiştir. Bu davet üzerine Hz. Pir İstanbul'a hicret etmiştir. Pir hazretleri İslâmî ve tasavvufi ilimleri öğretme ve yayma çalışmalarına İstanbul'da  devam ederken; kendisine karşı gösterilen aşırı ilgiden bunalarak Uşak'a geri dönmek istemiştir. Padişah III. Murad kalması için ısrar etmiş ve Pir Hazretleri için Kasımpaşa'da bir irfan yuvası inşa ettirmiştir. 121 yaşındaki gittiği son haccın dönüşünde Konya'da H.1001 (M.1593) yılında vefat etmiştir. Kabr-i Şerifi Kasımpaşa'daki Uşşâkî âsitânesindedir.

Hazret-i Pir, hocası Emir Ahmed Semerkandî Hazretlerinin vefatından sonra İslâmî ve Tasavvufî ilimleri öğretme ve yayma görevini üstlenmiştir. Pir hazretleri  padişah II. Selimin oğlu şehzade Murad'a padişah olacağına dair bir müjde vermiştir. III. Murad padişah olduktan sonra Pir Hazretlerini ısrarla İstanbul'a davet etmiştir. Bu davet üzerine Hz. Pir İstanbul'a hicret etmiştir. Pir hazretleri İslâmî ve Tasavvufi ilimleri öğretme ve yayma çalışmalarına İstanbul'da  devam ederken; kendisine karşı gösterilen aşırı ilgiden bunalarak Uşak'a geri dönmek istemiştir. Padişah III. Murad kalması için ısrar etmiş ve Pir Hazretleri için Kasımpaşa'da bir irfan yuvası inşa ettirmiştir. 121 yaşındaki gittiği son haccın dönüşünde Konya'da H.1001 (M.1593) yılında vefat etmiştir.

Kabr-i Şerifi Kasımpaşa'daki Uşşâkî âsitânesindedir.

***   

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî Hz. Kabr-i Şerifi ve Uşşâkî Külliyesi :

İstanbul, Kasımpaşa, Hacı Ahmed Mahallesi, Pir Hüsameddin sokakta bulunan Uşşâkî Külliyesi aynı zamanda Uşşâkî âsitânesi olup Pir Hazretlerinin türbesi külliye içindedir. Semâhâne, selamlık, haremlik, Uşşâkî mezarlığı ve Pir Hazretlerinin türbesinden oluşan Uşşâkî külliyesi Osmanlı Padişahı Sultan lll. Murad Han tarafından yaptırılmıştır. 

***

Târik-i Uşşâkîyye'de Günlük Vazîfe 

- Birinci Dersteki Mürîd -                          

Sâlik, Sabah Namazının vaktine bir saat kalıncaya kadarki zaman içerisinde kalkmaya gayret eder ve abdestini alarak ilk önce 4, veya 8, veya 12 rek’at Teheccüd Namâzını edâ eder*. Bunun akabinde edâ edeceği 2 rek’at Seyr-i Sülûk yâni Yol Namâzından sonra Kıbleye müteveccihen oturduğu yerde gözlerini yumar ve huşû ve huzûr içerisindeki tam bir râbıta ile :

111 defâ Besmele-i şerîf yâni “Bismillâhirrahmânirrahîm” dedikten sonra 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “ Hasıl olan sevâbı Hz. Âdem babamız ve Hz. Havvâ vâlidemizin azîz ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî! ”der.

100 def⠓Estağfirullah el-Azîm” diyerek tövbe ve istiğfârda bulunduktan sonra yine 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “Hâsıl olan sevâbı Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v.) efendimizin ve onun âlinin, ehl-i beytinin , şâh-ı velâyet ile ashâb-ı güzînin azîz pâk ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî!” der.

100 defâ salavât-ı şerîfe  “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammed” şeklindeki getirdikten sonra yine 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “Hâsıl olan sevâbı Pîrimiz SEYYİD HASAN HÜSAMEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ ve seyyidinâ ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNİ ile cümle pîrânın ve Tarîk-i Uşşâkî silsilesinden güzârân eden şeyh efendilerimizin ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî!” der.

100 x 7 def⠓Lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesiyle tevhîd eder. Her 100’de “ Muhammedü’r - Rasûlullah” demek sûretiyle en az 700 defâ bu tevhîde devam eder. (Ancak sâlik günün her saâtinde bu sayının üzerine ne kadar ilâve tesbih çekerse o kadar fayda görür.)

Sâlik bu vazîfeleri ifâ ettikten sonra yine huzûr ve huşûsunu bozmadan gönülden Cenâb-ı Hakk’a yönelip evvelâ iki cihân serveri sevgili Peygamberimiz MUHAMMED MUSTAF (s.a.v.) efendimizin, sonra cümle enbiyânın , ehl-i beytin, âl-i resûlün, ashâb-ı güzînin, evliyâullâhın ve silsilemizden dâr-ı bekâ’ya intikâl etmiş şeyh efendilerimizin şefaât ve himmetlerine nâil olabilmek için niyâzda bulunur; âbâ ve ecdâdımızdan âhirete intikâl edenler ile cümle mü’min ve mü’minâtın mağfireti ve bütün ümmet-i Muhammed’in selâmeti için de dualar eder.

* Gece Teheccüd namazına kalkarak bu dersi yapmak en efdâl olanıdır. Ancak kalkılamadığı durumlarda bu ders Sabah namazından sonraki işrâk vaktine kadarki süre içerisinde, bu da olmaz ise günün herhangi bir saâtinde yapılabilir.

KAYNAK: http://www.ussaki.com

 

WEBSİTE İÇERİĞİ

 
bullet Tasavvuf Âsitanesi
bullet Tasavvuf Önderleri ve Meşayih
bullet Digital Ziyaretgah

 

 EDİTÖR NOTLARI

"Her dem yeniden doğarız..." diyen ustamız Yunus'un sözlerine uygun olarak yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız.

İlk editörial notumuzda "İslam'ı yaşama sanatı" olarak tanımladığımız tasavvuf konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağına inancı ile yeniden "merhaba".

Devamı için tıklayınız....

Linkler

Yazışma Grubu & Forum

Görüş ve Öneriler

Tasavvuf & Sufiler ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerinizi bize iletiniz:

tasavvufvesufiler@yahoo.com

 

Tasavvuf & Sufiler web grubunun interaktif alanları
bullet tasavvufvesufiler@yahoogroups.com
bulletTasavvuf & Sufiler Forumu

Ana SayfaEditördenSunum  | YeniliklerÖneriler | Site HaritasıLinkler

 

Başsayfaya Dönüş

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 11/08/07