Rasûlullah [s.a.v.]

Digital Âsitane

Digital Ashâb

Digital Mürşid

Digital Murabıt

Digital  Sufi

Digital Ziyaret

Digital Sanat

Tasavvuf  Literatürü

Sufî Forum

Tasavvuf Portalı Haritası

Hakkani

1  2  3  4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Sohbetler

 

WEBSİTE  İÇERİĞİ'nden

SEÇMELER...

 

Rasulullah

(S.a.v. ) Kronolojisi

 

Hz. Fatımatuz-Zehra ( R.A. )

 

Şehidler Efendisi : Hz. Hamza (R.A.)

 

Ashâb-ı Suffa

 

Bilal-i Habeşî

( R.A. )

 

Ebuzer-i Gifarî

( R.A. )

 

İmam-ı A'zâm Ebu Hanife

( K.S. )

 

Tasavvuf Yollarının Pîrleri

 

"Su Üstüne Yazı Yazmak"

 

"Gariblerin Kitabı"

 

Karadut Ağacı Kurumasın !..

SUFÎ Forum

 

 

"ÂŞIKLAR ÖLMEZ !.."

 

Hazret-i Şeyh Muhammed Nazım RABBÂNÎ [K.S.] Hakk'a yürüyüp âlem-i cemâle intikal eyledi.

 

7 Mayıs 2014 / 8 Receb 1435 Çarşamba

***

İslam tarikatları içinde nüfuz ve nüfus açısından önemli bir yere sahip Nakşbendî cemaatinin dünyadaki en önemli isimlerinden Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî er-Rabbânî adıyla bilinen Kıbrısî, 2001 yılından bu yana Lefke'deki dergahında münzevî bir hayat yaşıyordu. Kıbrısî’nin başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde, Malezya'dan Patagonya'ya Asya ve Amerika’da çok sayıda müridi bulunuyor.

Tarikatının oğlu Şeyh Mehmed Nazım Adil tarafından sürdürüleceğini 5 Haziran 2009 Cuma günü yaptığı sohbetinde açıklayan Şeyh M. Nazım Kıbrısî tasavvufa getirdiği on-line biat gibi yenilikler ile biliniyor ve dünya siyasetiyle ilgili öngörüleri ile tanınıyordu.

Hazret-i Şeyh Muhammed Nazım RABBÂNÎ [K.S.]'un Hayat Hikâyesi

***

 

Hazret-i Şeyh M. Nazım Rabbânî (K.S.) Halefini 5 Haziran 2009 Cuma Günü Tayin Etmişti:

 

"Silsilemiz 'Türk oğlu Osmanlı' ile devam edecek..."

 

 

Hazret-i Şeyh M. Nazım Kıbrısî'nin Manevi Varisi: Şeyh Mehmed  Nazım Adil  Hakkanî

 

***

 

Hazret-i Şeyh M. Nazım Rabbânî (K.S.)'dan Tasavvufi İrşad ve On-Line Biat Hakkında  ( 8 Şubat 2008 )   :

" Tasavvuf   Kapısı  Ardına  Kadar  Açık..."

 On-Line Biat  İzni    

* On-Line Biat  ve  Zikir Dersi Tarifi   

İSLAM'IN  ESASLARI

İSLAM'IN  KAYNAKLARI

TASAVVUF : Teori & Pratik

SEYR ü SÜLÛK (Müceddidi Tarz)

LETAİF DERSLERİ

NEFS MERTEBELERİ

ÇAĞIMIZIN MÜRŞİDLERİ

TASAVVUFTA SİLSİLE
Miftah'ul -Kulûb

Hazret-i Türkistan Yesevi [K.S.]

Divan-ı Hikmet

NEDEN ?.. Tasavvuf  neden "evrenin  'eskimeyen' geleneği"dir?
Linkler  

Tasavvuf Portalı Haritası

 

 

 Ahmed Yesevî'nin Hayatı ve Yesevîlik Tarikatı

 

 

Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî'nin Hayatı,

Menkıbevî Biyografisi ve

Yesevîlik Tarikatının Esasları ve Zikirleri

İlk Kez Bir Arada...

Dr. Hayati Bice'nin kaleminden

İnsan yayınları arasında yayınlandı.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın.

 

                             

SitedekiYenilikler 

EDİTÖR  NOTLARI  

İmam Şamil [K.S.]

İMAM  ŞAMİL  HAKKINDA   BİR  RUS  RAPORU

 

 

 

...Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum Açıldı...

 

Türkiye'nin  " En Özgür  ve  En Özgün "  Tasavvuf  Platformu

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız...

 

 

 

 

Tasavvuf & Sufiler Websitesi Hz. Şeyh Mustafa İhsan Karadağ (k.s.) ile  Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısî (k.s.)'un   azîz anılarına adanmıştır. Himmetleri hazır ola...

***

This Website: "Tasavvuf & Sufiler" is dedicated to rememberance of Hazrath Shaikh Mustafa Ihsan KARADAG -Q- and Mawlana Shaikh Nazim Adil Al-Haqqani (Q)

Önceki Portal Girişi

ONLINE Initiation

FOR   OUR   FOREIGN  VISITORS [ non-TURKS ] :  " SUFISM  &  SUFI   ORDERS  IN  ISLAM " - in english-

 

Tasavvuf & Sufiler Websitesi ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi  tasavvufvesufiler@gmail.com adresine iletiniz.

| SUFÎ Forum | İslam | Teori | Pratik Editörden   Sunum  |  Yenilikler  |  Sohbetler  |  Literatür Linkler | Haber Site Haritası |

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/05/14