TASAVVUFA  DAİR   ...

Tasavvuf Portalı

Rasûlullah [s.a.v.]

Tasavvuf  Literatürü  {Buradasınız}

Digital Âsitane

Digital Mürşid

Digital Murabıt

Digital  Sufi

Digital Ziyaret

Digital Sanat

 

Tasavvuf Portalı Haritası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/10

Tasavvuf & Sufiler  âsitanesi tasavvuf.info adresinde yayında...

TASAVVUF     LİTERATÜRÜ

AKADEMİK   TASAVVUF  YAZILARI

 

TASAVVUF     LİTERATÜRÜ

 

Tasavvuf&Sufiler websitemizin bu kısmında sade bir alt yapı ile Tasavvuf Literatürü'nün önemli bazı metinlerine yer vereceğiz.  Bu metinleri sunmaktan maksadımız konuyla ilgili herkesin en azından ismen bildiği bazı kalemlerin tasavvufi literatürde değeri kanıtlanmış eserlerine bir arada, kolayca ulaşılabilecekleri literal bir kaynak oluşturmaktır.

Akademik düzeyde tasavvuf ile ilgilenen ilim erbabına bir çağrımızı da dile getirmek istiyoruz: Elinizde yazı olarak mevcut olan ve bu sayfalarda yer almasını istediğiniz önemli makaleleleri  *.doc (MS WORD) formatında tasavvufvesufiler@yahoo.com adresimize gönderdiğiniz takdirde değerlendirilecektir. Ayrıca web üzerinde bulunan önemli makale ve yazıların linklerini gönderecek herkes bu sayfaların zenginleşmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Bu çağrımıza icabet ederek değerli inceleme ve araştırmalarının websitemizde yayınına muvafakat veren ülkemizin saygın  ilim erbabından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Doç Dr. Hülya Küçük ; Doç. Dr. Necdet Tosun ve Doç. Dr. İbrahim Maraş başta olmak üzere tüm ilim ve kalem erbabına "ilme talib olanlar"a  'vekaleten'  aleni  teşekkürü bir borç biliriz.

Tasavvuf & Sufiler

 

***

TASAVVUFİ   LİTERATÜR'den Seçmeler

Editorial Notlar

  Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü : Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (seçmeler)

 Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak ; İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar -Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış-

Prof. Dr.  Sönmez  KUTLU: İMAM   MATURİDÎ - Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle -

 Doç.Dr. Hülya Küçük : Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : Şeyh Zeynullah Rasûlî (1833-1917)

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Tasavvuf"a Bakışı

 Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Kadın" Değerlendirmesi  

Doç. Dr. İbrahim Maraş :" İlk Müslime Kadı"  Muhlise Bubi (1869-1937) ve Sovyet Rejimi 

Doç. Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre 

 Doç. Dr. Necdet Tosun :Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç : Sûfî Şiirinin Poetikası

  Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman : Yesevilik  Araştırmalarının  Sorunları...

 Dr. Nadirhan HASAN : Hüdâyî’nin “Tarîkatnâme” Ve Hazînî’nin “Cevâhırul-Ebrâr” İsimli Eserlerinde Tarîkat Âdâbı 

 Prof Dr. M. Nazif Şehranî'den  Vildan Serin:  Orta Asya ve  Sovyetler Dönemi Uygulamaları

 Dr. Hayati Bice : Yesevi'nin "Tengri"si

 Dr. Hayati Bice : "İslamofobi" Otopsisi

 

TASAVVUFUN  KLASİK  KAYNAKLARI

 Yesevi'den Aktarım; Dr. Hayati BİCE : Divan-ı Hikmet

 Hazini'den Prof. Dr. Cihan OKUYUCU : Cevahir'ül-Ebrar (Seçmeler)

 Dr. Necdet TOSUN : Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: Mir’âtü’l-Kulûb

 Muhammed Zahid KOTKU [ K. S. ] : Risale - i  Hâlidiyye

 Muhammed Şemseddin Nuri NAKŞBENDİ [ K. S. ] : MİFTAH'UL-KULÛB

 Ömer Ziyâuddîn DAĞISTÂNÎ [ K. S. ]: Tasavvuf ve tarikatlarla ilgili FETVALAR:

REŞÂHÂT min AYNU'L-HAYAT : Mevlânâ SÂFİ Ali Bin Hüseyn [ K.S. ]

SEB’U’L-ESRAR FÎ-MEDARİCİ’L-AHYAR : Muhammed MASUM ÖMERİ [K.S.]

Seyyid  Abdülhakim Arvasi [K.S.]: TASAVVUF  BAHÇELERİ

 Hasan Burkay :  Ali Usta'nın Hatıratı

 

GENÇ AKADEMİSYENLER

Doç.Dr. İbrahim MARAŞ

Doç.Dr. Necdet TOSUN

Doç.Dr. Mehmet RIHTIM

Doç. Dr. Ahmed AKPINAR

Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE

Prof. Dr. Metin İZETİ

Dr. Mustafa BAHADIROĞLU

Dr. Ahmed Cahid HAKSEVER

Dr. Zafer ERGİNLİ

***

 

...Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum  Açıldı...  Sufi  Forum Açıldı...

 

Türkiye'nin  " En Özgür  ve  En Özgün "  Tasavvuf  Platformu

 

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız...

 

 

WEBSİTE İÇERİĞİ

 

 

 EDİTÖR NOTLARI

"Her dem yeniden doğarız..." diyen ustamız Yunus'un sözlerine uygun olarak yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız.

İlk editörial notumuzda "İslam'ı yaşama sanatı" olarak tanımladığımız tasavvuf konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağına inancı ile yeniden "merhaba".

Devamı için tıklayınız....

Linkler

Sufi Forum

Görüş ve Öneriler

Tasavvuf & Sufiler ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerinizi bize iletiniz:

tasavvufvesufiler@yahoo.com

 

Tasavvuf & Sufiler web grubunun interaktif alanları
  • http://sufiforum.com
  • Tasavvuf & Sufiler Forumu

Ana SayfaEditördenSunum  | YeniliklerÖneriler | Site HaritasıLinkler

 

Başsayfaya Dönüş

 

 

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 01/05/10